Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Bij CityKids vinden wij het belangrijk dat  er een goede samenwerking en communicatie met ouders ontstaat.  We willen graag partner in zorg zijn, waarbij ouders de regie hebben.  Het uitspreken van verwachtingen en nakomen van gemaakte afspraken ligt ten grondslag aan een goed onderling contact.
Ouders kennen hun kind het best. We respecteren ouders in hun ouderrol. Stimuleren de zelfredzaamheid van het gezin. Ondersteunen graag daar waar een zorgvraag is. Ouders hebben hierin de regie. Samen met ouders overleggen wij op welke  moment(en) er door de (ortho)pedagoog een huisbezoek ingepland kan worden. Wanneer we  het kind in de thuissituatie bezoeken ontstaat er nog meer een gevoel van verbondenheid in de zorg en behandeling van het kind en zijn familie.

Vast aanspreekpunt
Er is een eerste verantwoordelijke (ortho)pedagoog (EVP) aangesteld voor ieder kind. De EVP is de mentor van het kind en heeft contact met de ouders. De EVP is het eerste aanspreekpunt van ouders, waar zij ten alle tijden met vragen over de behandeling van hun kind, opvoedingsvragen of andere vragen terecht kunnen.  De EVP is aanwezig bij de behandelplanbesprekingen.  De EVP is ook het eerste aanspreekpunt voor eventueel andere betrokken disciplines bij een gezin, zoals de fysiotherapeut, logopediste, wijkteambegeleider of gezinsvoogd.

Betrokkenheid en Participatie
De (ortho)pedagogen van CityKids vinden de betrokkenheid van ouders bij de behandeling van het kind van groot belang.  Het team heeft  de ouders echt nodig om de behandelingsmogelijkheden goed af te stemmen  en continuïteit van de behandeling ook in de thuissituatie te waarborgen.  De samenwerking en het intensieve contact met ouders, brengt verbinding. Ouders voelen zich hierdoor ondersteund in de zorg voor hun kind.  De orthopedagogen delen graag met ouders  hun expertise op het gebied van allerlei opvoedingsvraagstukken zoals  onder andere zindelijkheidstraining, voedingsproblemen, omgaan met boze buien en het gebruik van een positieve benadering. CityKids wil ouders hierdoor versterken in hun ouderrol.

In geval van ziekte of bijzonderheden zal altijd telefonisch contact opgenomen worden met ouders. Ouders worden ten alle tijden gebeld bij bijzonderheden of veranderingen van de conditie van het kind. Na overleg met de ouders zullen passende maatregelen worden genomen.Ouders worden zowel schriftelijk, als mondeling op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en beleid van onze organisatie. Er worden ouderavonden georganiseerd waar advies gevraagd wordt omtrent beleids- en organisatorische zaken. Tijdens de ouderavond wordt er ook altijd een onderwerp centraal gesteld op het gebied van deskundigheids bevordering.
Ouders hebben een stem om mee te beslissen. Ieder kwartaal ontvangen ouders een nieuwsbrief. Er worden verschillende activiteiten voor het gehele gezin georganiseerd gedurende het jaar, hier worden ouders persoonlijk voor uitgenodigd.
Ouders ontvangen regelmatig foto’s en filmpjes van de activiteiten op de groepen. Dit kan bijvoorbeeld het ochtendritueel zijn waarbij gezongen wordt, een knutselactiviteit of een activiteit waarbij er muziek gemaakt wordt. Ook mijlpalen in de behandeldoelen proberen de (ortho)pedagogen vast te leggen en met u te delen, zoals om kunnen rollen, het kunnen schrijven van letters of het zeggen van een nieuw woord.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden