Contact: telefoon 010 - 4673105

 

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

http://mkdvcitykids.nl/verpleegkundigkinderdagverblijfcitykids/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/shutterstock_96238937-1170x400.jpg

Ouderparticipatie

CityKids vindt het belangrijk dat  er een goede samenwerking en communicatie met ouders ontstaat.  We willen graag partner in zorg zijn, waarbij ouders de regie hebben. Het uitspreken van verwachtingen en nakomen van gemaakt afspraken ligt ten grondslag aan een goed onderling contact.

Ouders kennen hun kind het best. We respecteren ouders in hun ouderrol. Stimuleren de zelfredzaamheid van het gezin. Ondersteunen graag daar waar een zorgvraag is. Ouders hebben hierin de regie. Er is een werkgroep gestart waar we onderzoeken hoe en op welke  moment(en) er door de kinderverpleegkundige een huisbezoek ingepland kan worden. Wanneer we  het kind in de thuissituatie bezoeken ontstaat er nog meer een gevoel van verbondenheid in de zorg en behandeling van het kind en zijn familie.

Vast aanspreekpunt
Er is een eerste verantwoordelijke kinderverpleegkundige (EVV) aangesteld voor ieder kind. De EVV is de mentor van het kind en heeft contact met de ouders. De EVV is het eerste aanspreekpunt van ouders, waar zij ten alle tijden met vragen over de zorg van hun kind, opvoedingsvragen of andere vragen terecht kunnen.  De EVV is aanwezig bij de zorgplanbesprekingen.  De EVV is ook het eerste aanspreekpunt voor eventueel andere betrokken disciplines bij een gezin, zoals de fysiotherapeut, logopediste, wijkteambegeleider of gezinsvoogd.

Betrokkenheid en Participatie
De kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen vinden de betrokkenheid van ouders bij de zorg van het kind van groot belang.  Het team heeft  de ouders echt nodig om de zorgmogelijkheden goed af te stemmen en continuïteit van de pedagogische begeleiding ook in de thuissituatie te waarborgen.  De samen werking en het intensieve contact met ouders, brengt verbinding. Ouders voelen zich hierdoor ondersteund in de zorg voor hun kind.  De kinderverpleegkundige en (ortho)pedagogen delen graag met ouders  hun expertise op het gebied van verpleegkundige zorg allerlei opvoedingsvraagstukken zoals  onder andere zindelijkheidstraining, voedingsproblemen, omgaan met boze buien en het gebruik van een positieve benadering. CityKids wil ouders hierdoor versterken in hun ouderrol.

Ouders worden ten alle tijden gebeld bij bijzonderheden of veranderingen van de conditie van hun kind. Na overleg met de ouders zullen passende maatregelen worden genomen.

Ouders worden zowel schriftelijk, als mondeling op de hoogte gehouden over ontwikkelingen en beleid van onze organisatie. Er worden ouderavonden georganiseerd waar advies gevraagd wordt omtrent beleids- en organisatorische zaken. Tijdens de ouderavond wordt er ook altijd een onderwerp centraal gesteld op het gebeid van deskundigheids bevordering.

Ouders hebben een stem om mee te beslissen. Ieder kwartaal ontvangen ouders een nieuwsbrief. Er worden verschillende activiteiten voor het gehele gezin georganiseerd gedurende het jaar, hier worden ouders persoonlijk voor uitgenodigd.

Ouders ontvangen regelmatig foto’s en filmpjes van de activiteiten op de groepen. Dit kan bijvoorbeeld het ochtendritueel zijn waarbij gezongen wordt, een knutselactiviteit of een activiteit waarbij er muziek gemaakt wordt. Ook mijlpalen in de doelen die zijn gesteld proberen de kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen vast te leggen en met u te delen, zoals om kunnen rollen, het kunnen schrijven van letters of het zeggen van een nieuw woord.

Contact Vestigingen Rotterdam

van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP / Rotterdam
010-4673105
info@mkdvcitykids.nl
————————————
Gouvernestraat 70E
3014 PR / Rotterdam
010-4334127
info@mkdvcitykids.nl

Contact Vestiging Den Haag

Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag
070-4500987
info@mkdvcitykids.nl